Добре дошли!

Детска градина № 5 „Слънчо" - гр.Варна е създадена през 1948г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 годишна възраст.

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози,педагегически съветник,  които развиват потенциала и творческите способности на децата. Работят успешно в екип с Ресурсен и Логопедичен център.

.