Финансови документи

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за първото тримесечие на 2020г.

Бюджет 2020

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2019г. до 31.06.2019г.

Бюджет 2019г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за първото шестмесичие на 2018г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за първото тримесечие на 2018г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за първото тримесечие на 2017г.

Окончателен бюджет 2016

Бюджет 2017

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за 2016 год.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016г. до 30.09.2016г.

Отчет от 01.01.2016 до 30.06.2016

Бюджет 2016

Сборен отчет за 2015 година.

Отчет от 01.01.2015 до 30.09.2015.