Екип

В детското заведение работят 26 души квалифицирани педагогически специалисти, педагогически съветник , 3 медицински специалиста, 14 помощник възпитатели, 2-ма общ работник и огняр.

Образованието на педагогическия персонал  е висше педагогическо.

Помощния персонал е с допълнителна квалификация и е сертифициран за работа с деца в ДГ.

Административен екип:

Директор: Мария Узунова, тел: 0887838365

Заместник директор по учебната дейност: тел: 0887246758

Главен счетоводител: Христина Маринова

Завеждащ административна служба: Тодорка Стоянова, тел: 0887 600 755

Педагогически екипи:

Педагогически съветник: Йоана Милкова, тел: 0899106830

Музикален педагог: Нели Кунева

Първа А група „Теменужка“ –  Филиал „Патриарх Евтимий“ – тел: 0889433824

Радостина Райчева – учител, Сашка Иванова – учител, Антоанета Георгиева – пом. възпитател

Първа Б група „Калинка“ – Филиал „Блок 28“ – тел: 0889838365

Надежда Атанасова – учител, Ива Фотева – учител, Ани Ефремова – пом. възпитател, Цветослава Колева – пом. възпитател

Първа В група „Гъбка“ – Филиал „Блок 27“ – тел: 0889808074

Валя Петкова – учител, Елена Андреева – учител, Жана Гатева – пом. възпитател, Цветослава Колева – пом. възпитател

Втора А група „Делфинче“ – Централна сграда – тел: 0879968204

Рени Михайлова – ст. учител, Евелина Маринова – ст. учител, Анна Стоянова – пом. възпитател

Втора Б група „Кити“ – Филиал „Патриарх Евтимий“ – тел: 0886880804

Екатерина Велчева – ст. учител, Божана Начева – ст. учител, Снежана Мутафова – пом. възпитател

Трета А група „Слънчице“ – Филиал „Яне Сандански“ – тел: 0889838364

Христина Балушева – учител, Вилианна Куцарова-Петрова – учител, Галя Чукачева – пом. възпитател, Саадет Шуаибова – пом. възпитател

Трета Б група „Пинокио“ – Централна сграда - тел: 0892063023

Веселинка Цонева – гл. учител, Жени Добрева – ст. учител, Елена Апостолова – пом. възпитател

Трета В група „Гълъбче“ – Централна сграда - 0879682097

Марияна Койнова – ст. учител, Величка Великова – ст. учител, Татяна Георгиева – пом. възпитател

Четвърта а група „Мечо Пух“ – Централна сграда – 0887600755

Галина Гетова – ст. учител, Гинка Йорданова – ст. учител, Галина Колева – пом. възпитател

Четвърта б група „Щурче“ – Централна сграда – 0877083389  

Веселина Иванова – ст. учител, Татяна Димитрова – учител, Петранка Петрова – пом. възпитател

Четвърта в група „Звездичка“ – Централна сграда – 0878526444

Бойка Господинова – учител, Лъчезара Живкова – учител, Даниела Йорданова – пом. възпитател

Медицинско обслужване:

Доктор: Аня Атанасова

Мед. сестри: Марияна Агупян, тел:0882569065; Радославка Димитрова, тел: 0882568961

Обслужващ екип:

Огняри: Александър Михайлов, Николай Стоянов

Пом. възпитател общи пространства – Светла Енева