Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

 
   

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места, както следва:

Деца родени 2015г. - 2 места за филиал „Патриарх Евтимий“,

Деца родени 2016г. - 3 места за Централна сграда,

Деца родени 2018г. -  10 места за филиали „ Бл.28“ и „Бл.27“

 

Подаването на заявления ще се извършва от 02.08.2021г.(понеделник) до 15:00ч. на 06.08.2021г.(петък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

 

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда

и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 09.08.2021г (понеделник) след 09.00ч.

Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 09.08.2021г.(понеделник).

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Спазвайки Правилата за прием на деца в Детска градина №5 „Слънчо“, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:

За деца родени 2018г за филиали "бл.27" и "бл.28":

  1. Вх.№ АСД – 09 – 979 от 19.07.2021г
  2. Вх.№ АСД – 09 – 981 от 19.07.2021г

Записването ще се извършва от 09.00ч. до 16.00ч. от 26.07.2021г.(понеделник) до 30.07.2021г. (петък)  при ЗАС на детската градина.


Уважаеми родители, родителските срещи за новоприетите първи групи – набор 2018г,

ще се проведат на 29.07.2021г от 18:15ч в двора на Централна сграда на  детската градина.

 

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2018

 

СЪОБЩЕНИЕ

 
   

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места, както следва:

Деца родени 2015г. -  5 места -  3 места за Централна сграда и 2 места за филиал „Патриарх Евтимий“.

Деца родени 2018г. -  15 места за филиали „ Бл.28“ и „Бл.27“

 

Подаването на заявления ще се извършва от 19.07.2021г.(понеделник) до 16.00ч. на 23.07.2021г.(петък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда

и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 26.07.2021г (понеделник) след 09:00ч.

Записването на приетите деца ще се извършва от 10:00ч на 26.07.2021г.(понеделник).

 

Прием набор 2018

Резултати трето класиране 05.07.2021г. набор 2018

Резултати второ класиране 21.06.2021г. набор 2018

Резултати първо класиране 07.06.2021г. набор 2018

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  относно прием на деца 2018г.

КРИТЕРИИ за разпределение на децата от ДГ № 5 "Слънчо" - прием на деца родени 2018г.

КАРТА на Първи и Втори подрайон от "Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2018год."

 

 


  Прием набор 2017

Резултати класиране 21.08.2020

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2017

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2017 год.

 


 

Прием набор 2016

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2016 

Резултати първо класиране 31.05.2019г. набор 2016

 Критерии за резпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2016 год.

Карта на първи и втори подрайон от "Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 Слънчо - прием на деца родени 2016год."

График на дейностите по класирания за прием в детски градини за 2019 година

Уважаеми родители,

За учебната 2019-2020г. всеки родител на дете, подлежащо на прием в ДГ, е необходимо да регистрира ново заявление, в срока на графика на дейностите.

На сайта за прием, ще бъде предоставена възможност на родителите за проверка на постоянния адрес, с който фигурират в Локална база данни „Население“ на община Варна.


Прием набор 2015

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2015 

Резултати първо класиране 31.05.2018г. набор 2015

Уважаеми родители,

За учебната 2018-2019г. всеки родител на дете, подлежащо на прием в ДГ, е необходимо да регистрира ново заявление, в срока на графика на дейностите.

На сайта за прием, ще бъде предоставена възможност на родителите за проверка на постоянния адрес, с който фигурират в Локална база данни „Население“ на община Варна.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ № 5 "СЛЪНЧО" - ОБЩИНА ВАРНА

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪР

ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ВАРНА

Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 Слънчо - прием на деца родени 2015год.

Карта на първи и втори подрайон от " Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 Слънчо - прием на деца родени 2015год."