Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

 


Архив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Спазвайки Правилата за прием на деца в Детска градина №5 „Слънчо“, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:

За деца родени 2017г:

 1. С вх. № АСД – 09 – 458 от 11.01.2021г.
 2. С вх. № АСД – 09 – 464 от 14.01.2021г.
 3. С вх. № АСД – 09 – 469 от 14.01.2021г

Записването ще се извършва от 09.00ч. до 16.00ч. на 18.01.2021г. при заместник директора на детската градина.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

 

за деца родени 2015год. – 1 място

за деца родени 2017год. – 3 места 

 

Подаването на заявления ще се извършва  от 08.00ч  на  11.01.2021г.(понеделник) до 16.00ч. на 14.01.2021г.(четвъртък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 15.01.2021г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 15.01.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам. директора на детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

 

за деца родени 2017год. – 2 места

за деца родени 2015год. – 1 място

за деца родени 2014год. – 1 място

 

Подаването на заявления ще се извършва  от  16.11.2020г.(понеделник) от 08.00ч  до 16.00ч. на 19.11.2020г.(четвъртък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 20.11.2020г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 20.11.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам. директора на детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

 

за деца родени 2017год. – 2 места

за деца родени 2015год. – 1 място

за деца родени 2014год. – 1 място

 

Подаването на заявления ще се извършва  от  19.10.2020г.(понеделник) от 08.00ч  до 16.00ч. на 22.10.2020г.(четвъртък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 23.10.2020г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 23.10.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам. директора на детската градина.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

 

за деца родени 2017год. – 2 места

за деца родени 2015год. – 1 място

за деца родени 2014год. – 1 място

 

Подаването на заявления ще се извършва  от  05.10.2020г.(понеделник) от 08.00ч  до 16.00ч. на 08.10.2020г.(четвъртък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 09.10.2020г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 09.10.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам. директора на детската градина.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

за деца родени 2017год. – 2 места

за деца родени 2014год. – 4 места

Подаването на заявления ще се извършва  на 14.09.2020г.(понеделник) от 08.00ч  до 16.00ч. на 17.09.2020г.(четвъртък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 18.09.2020г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 18.09.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам.директора на детската градина.

Съобщение

 
Спазвайки Правилата за прием на деца утвърдени със заповед № 235 от 12.08.2016г. от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна
комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:

За деца родени 2017г: 

 1. С вх. № АСД – 09 – 1277 от 08.09.2020г.

За деца родени 2014г:

 1. С вх. № АСД – 09 – 1310 от 10.09.2020г..

Записването ще се извършва от 09.00ч. до 16.00ч. на 11.09.2020г. при директора на детската градина.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

за деца родени 2017год. – 1 места

за деца родени 2014год. – 3 места

Подаването на заявления ще се извършва  на 08.09.2020г.(понеделник) от 08.00ч  до 16.00ч. на 10.09.2020г.(четвъртък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 11.09.2020г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 11.09.2020г.(петък) до 16.00ч  при директора на детската градина.

Съобщение

 
Спазвайки Правилата за прием на деца утвърдени със заповед № 235 от 12.08.2016г. от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна
комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:

За деца родени 2017г: 

 1. С вх. № АСД – 09 – 1217 от 31.08.2020г.

За деца родени 2014г:

 1. С вх. № АСД – 09 – 1218 от 31.08.2020г..

Записването ще се извършва от 09.00ч. до 16.00ч. на 04.09.2020г. при директора на детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

за деца родени 2017год. – 1 места

за деца родени 2014год. – 3 места

Подаването на заявления ще се извършва  на 31.08.2020г.(понеделник) от 08.00ч  до 16.00ч. на 03.09.2020г.(четвъртък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 04.09.2020г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 04.09.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам. директора на детската градина.

Спазвайки

Правилата за прием в детска градина №5 "Слънчо",

комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием,

съгласно обявените свободни места, както следва:

 За деца родени 2017г   -  Вх.№ АСД - 09- 1188 от 24.08.2020г

 За деца родени 2014г - няма кандидати.

Записването ще се извърши от 09.00чдо 16.00ч на 28.08.2020г  при директора на детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

 

за деца родени 2017год. – 1 места

за деца родени 2014год. – 3 места

 

Подаването на заявления ще се извършва  на 24.08.2020г.(понеделник) от 08.00ч  до 16.00ч. на 27.08.2020г.(четвъртък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 28.08.2020г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 28.08.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам. директора на детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

 

за деца родени 2017год. – 2 места

 

Подаването на заявления ще се извършва  на 17.08.2020г.(понеделник) от 08.00ч  до 16.00ч. на 20.08.2020г.(четвъртък).

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 21.08.2020г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 21.08.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам. директора на детската градина.

Резултати класиране 14.08.2020

 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

за деца родени 2014 год. – 3 места

за деца родени 2016 год. – 2 място

за деца родени 2017год. – 3 места

Подаването на заявления ще се извършва  на 10.08.2020г.(понеделник)  до 16.00ч. на 13.08.2020г.(четвъртък).

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 14.08.2020г (петък) след 09:00ч.

 Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 14.08.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам. директора на детската градина.

 

Резултати класиране 07.08.2020

 

СЪОБЩЕНИЕ

 
   

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места, както следва:

за деца родени 2014 год. – 4 места

за деца родени 2016 год. – 3 места

 за деца родени 2017год. – 8 места

Подаването на заявления ще се извършва от 03.08.2020г.(понеделник) до 16.00ч. на 06.08.2020г.(четвъртък).

  Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще бъдат обявени на родителското табло в двора на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 07.08.2020г (петък) след 09.00ч.

  Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 07.08.2020г.(петък) до 16.00ч  при зам. директора на детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

 
   
Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 4 свободни места за деца родени през 2014г.

Подаването на заявления ( свободен текст ) ще се извършва от 09.00ч. на 27.07.2020г. до 12.00ч. на 31.07.2020г. във фоайето на детската градина.

  Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 03.08.2020г (понеделник) след 10.00ч.

  Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 03.08.2020г до 16.00ч на 07.08.2020г при зам. директора на детската градина.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „СЛЪНЧО” – ОБЩИНА ВАРНА

Варна, ул.“Юрий Венелин” № 5 ЕИК 000080758  052/983983, 0887 246758 e-mail: dg05slancho@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Спазвайки Правилата за прием на деца утвърдени със заповед № 235 от 12.08.2016г. от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:

 1. С вх. № АСД – 09 – 932 от 29.06.2020г.
 2. С вх. № АСД – 09 – 933 от 29.06.2020г.

Записването ще се извършва от 09.00ч. на 06.07.2020г. до 16.00ч. на 10.07.2020г. при заместник директора на детската градина.


ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „СЛЪНЧО” – ОБЩИНА ВАРНА

Варна, ул.“Юрий Венелин” № 5 ЕИК 000080758  052/983983, 0887 246758 e-mail: dg05slancho@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 5 свободни места за деца родени през 2014г. и 2 свободни места за деца родени 2015г

Подаването на заявления ( свободен текст ) ще се извършва от 09.0ч. на 29.06.2020г. до 12.00ч. на 03.07.2020г. във фоайето на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 06.07.2020г (понеделник) след 10.00ч.

Записването на приетите деца ще се извършва от 09.00ч на 06.07.2020г до 16.00ч на 10.07.2020г при зам.директора на детската градина.


     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Спазвайки Правилата за прием на деца, утвърдени със заповед № РД -08-138 / 31.10.2019г. от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:         

Приемат се деца, както следва:

1.      С вх. № АСД – 09 – 599 / 21.02.2020г – Филиал "Яне  Сандански" – Трета А група

Записването ще се извършва от 10.00ч. на 24.02.2020г. до 12.00ч. на 28.02.2020г. при директора на детската градина.


Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява свободните места  за:

    Филиал „Бл. 28“  – 1 място за  дете родено през 2016г.

    Филиал "Яне Сандански" - 1 място за  дете родено през 2014г.

Подаването на заявление да се извършва от 10.00ч. на 17.02.2020г. до 12.00ч. на 21.02.2020г. в канцеларията на детската градина

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши на 21.02.2020г. след 16.00ч. във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ, като се спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за защита на личните данни от 2002г. изм. 2018г.


Спазвайки Правилата за прием на деца, утвърдени със заповед № РД -08-138 / 31.10.2019г. от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:         

Приемат се за първа група децата, както следва:

1.      С вх. № АСД – 09 – 542 / 06.02.2020г – Филиал "Блок 28" – Първа Б група

Записването ще се извършва от 10.00ч. на 10.02.2020г. до 12.00ч. на 14.02.2020г. при директора на детската градина.


Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 2 свободни места за деца родени през 2016г. и 1 свободнo място за  дете родено през 2014г.

Свободните места са за:

    Филиал „Бл. 28“  – 2 места за  деца родени през 2016г.

    Филиал "Яне Сандански" - 1 място за  дете родено през 2014г.

Подаването на заявление да се извършва от 10.00ч. на 03.02.2020г. до 12.00ч. на 07.02.2020г. в канцеларията на детската градина

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши на 07.02.2020г. след 16.00ч. във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ, като се спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за защита на личните данни от 2002г. изм. 2018г.


Спазвайки Правилата за прием на деца, утвърдени със заповед № РД -08-138 / 31.10.2019г. от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:         

Приемат се за първа група децата, както следва:

1.      С вх. № АСД – 09 – 504 / 20.01.2020г – Филиал "Блок 28" – Първа Б група

2.      С вх. № АСД – 09 – 509 / 22.01.2020г. –  Филиал "Блок 27" – Първа В група

3.      С вх. № АСД - 09 - 518 / 24.01.2020г. - Филиал Яне Сандански" - Трета А група

Записването ще се извършва от 10.00ч. на 27.01.2020г. до 12.00ч. на 31.01.2020г. при директора на детската градина.


Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 3 свободни места за деца родени през 2016г. и 2 свободни места за  деца родени през 2014г.

Свободните места са за:

    Филиал „Бл. 27“  – 1 място за  дете родено през 2016г.

    Филиал „Бл. 28“  – 2 места за  деца родени през 2016г.

    Филиал "Яне Сандански" - 2 места за  деца родени през 2014г.

Подаването на заявление да се извършва от 10.00ч. на 20.01.2020г. до 12.00ч. на 24.01.2020г. в канцеларията на детската градина

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши на 24.01.2020г. след 16.00ч. във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ, като се спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за защита на личните данни от 2002г. изм. 2018г.


Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 3 свободни места за деца родени през 2016г. и 2 свободни места за  деца родени през 2014г.

Свободните места са за:

    Филиал „Бл. 27“  – 2 места за  деца родени през 2016г.

    Филиал „Бл. 28“  – 1 място за  дете родено през 2016г.

    Филиал "Яне Сандански" - 2 места за деца родени през 2014г.

Подаването на заявление ще се извършва от 08.30ч. на 02.12.2019г. до 12.00ч. на 06.11.2019г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши на 06.11.2019г след 16.00ч. във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ, като се спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за защита на личните данни от 2002г. изм. 2018г.


Спазвайки Правилата за прием на деца, утвърдени със заповед № РД -08-138 / 31.10.2019г. от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:         

Приемат се за първа група децата, както следва:

1.      С вх. № АСД – 09 – 218 / 04.11.2019г –в централна сграда – Втора А група

2.      С вх. № АСД – 09 – 235 / 07.11.2019г. – в Блок 27 – Първа В група

Записването ще се извършва от 10.00ч. на 11.11.2019г. до 12.00ч. на 15.11.2019г. при директора на детската градина.


Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 4 свободни места за деца родени през 2016г. и 1 свободно място за  деца родени през 2015г.

Свободните места са за:

    Филиал „Бл. 27“  – 2 места за  деца родени през 2016г.

    Филиал „Бл. 28“  – 2 места за  деца родени през 2016г.

    Централна сграда - 1 място за деца родени през 2015г.

Подаването на заявление ще се извършва от 08.30ч. на 04.11.2019г. до 12.00ч. на 08.11.2019г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши на 08.11.2019г след 16.00ч. във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ, като се спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за защита на личните данни от 2002г. изм. 2018г.


Спазвайки Правилата за прием на деца, утвърдени със заповед №  РД – 08 - 883 / 30.08.2019г.  от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием на деца родени 2014г, съгласно обявените свободните места, както следва:

                  Приемат се за първа група децата, както следва:

1.           С вх. № АСД – 09 – 188 / 24.10.2019г.

2.           С вх. № АСД – 09 – 196 / 25.10.2019г.

Записването ще се извършва от 09.30ч. на 28.10.2019г. до 12.00ч. на 31.10.2019г. при директора на детската градина.


Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 3 свободни места за деца родени през 2016г. и 3 свободни места за  деца родени през 2014г.

Свободните места са за:

    Филиал „Бл. 27“  – 2 места за  деца родени през 2016г.

    Филиал „Бл. 28“  – 1 мястo за  деца родени през 2016г.

    Централна сграда - 3 места за деца родени през 2014г.

Подаването на заявление ще се извършва от 08.30ч. на 21.10.2019г. до 12.00ч. на 25.10.2019г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 25.10.2019г след 16.00ч.


       
ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „СЛЪНЧО” – ОБЩИНА ВАРНА

Варна, ул.“Юрий Венелин” № 5 ЕИК 000080758  052/983983, 0889 838 375 e-mail: dg05slancho@abv.bg

  

       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Спазвайки Правилата за прием на деца утвърдени със заповед №  РД – 08 - 883 / 30.08.2019г.  от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием в първа група (родени 2016г), съгласно обявените свободните места, както следва:

                  Приемат се за първа група децата, както следва:

1.           С вх. № АСД – 09 – 1 / 16.09.2019г. – във филиал "Блок 27"

2.           С вх. № АСД – 09 – 2 / 1.09.2019г. – във филиал "Блок 28"

3.           С вх. № АСД – 09 – 3 / 16.09.2019г. – във филиал "Патриарх Ефтимий"

4.           С вх. № АСД – 09 – 4/ 1.09.2019г. – във филиал "Блок 27"

Записването ще се извършва от 09.30ч. на 24.09.2019г. до 12.00ч. на 27.09.2019г. при директора на детската градина.


    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 6 свободни места за деца родени през 2016г. 

Свободните места са за:

 1. Филиал „Бл. 27“  – 3 места
 2. Филиал „Бл. 28“  – 2 места
 3. Филиал "П. Ефтимиий" - 1 място

Приемането на документи ще се извършва от 08.30ч. на 16.09.2019г. до 12.00ч. на 20.09.2019г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 20.09.2019г (петък) след 16.00ч.         


                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Спазвайки Правилата за прием на деца утвърдени със заповед №  РД – 08 - 883 / 30.08.2019г.  от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием в първа група (родени 2016г), съгласно обявените свободните места, както следва:

                  Приемат се за първа група децата, както следва:

1.           С вх. № АСД – 09 – 1055 / 04.09.2019г. – във филиал бл. 27

2.           С вх. № АСД – 09 – 1044 / 02.09.2019г. – във филиал бл. 28

Резерви:

1.  С вх. № АСД – 09 -1045 от 02.09.2019г.

          2.  С вх. № АСД - 09 - 1052 от 04.09.2019г.

Записването ще се извършва от 09.30ч. на 09.09.2019г. до 12.00ч. на 13.09.2019г. при директора на детската градина.

 

  ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „СЛЪНЧО” – ОБЩИНА ВАРНА

Варна, ул.“Юрий Венелин” № 5 ЕИК 000080758  052/983983, 0889 838 375 e-mail: dg05slancho@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 2 свободни места за деца родени през 2016г. 

Свободните места са за:

 1. Филиал „Бл. 27“  – 1 место
 2. Филиал „Бл. 28“  – 1 место

Приемането на документи ще се извършва от 08.30ч. на 02.09.2019г. до 12.00ч. на 05.09.2019г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 05.09.2019г (четвъртък) след 16.00ч.

   ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „СЛЪНЧО” – ОБЩИНА ВАРНА

 Варна, ул.“Юрий Венелин” № 5 ЕИК 000080758  052/983983, 0889 838 375 e-mail: dg05slancho@abv.bg

                                 

                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Спазвайки Правилата за прием на деца утвърдени със заповед №  РД – 08 - 860 / 16.08.2019г.  от директора на ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием в първа група (родени 2016г), съгласно обявените свободните места, както следва:

 1. С вх. № АСД – 09 – 990 / 19.08.2019г. 
 2. С вх. № АСД – 09 – 988 / 19.08.2019г.
 3. С вх. № АСД – 09 – 987 / 19.08.2019г.
 4. С вх. № АСД – 09 – 989 / 19.08.2019г.
 5. С вх. № АСД – 09 – 991 / 19.08.2019г.

Резерви:

1.      С вх. № АСД – 09 – 992 / 19.08.2019г.

2.      С вх. № АСД – 09 – 993 / 19.08.2019г.

3.      С вх. № АСД – 09 – 994 / 20.08.2019г.

4.      С вх. № АСД – 09 – 1004 / 22.08.2019г.

Записването ще се извършва от 09.30ч. на 26.08.2019г. до 12.00ч. на 30.08.2019г. при директора на детската градина.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „СЛЪНЧО” – ОБЩИНА ВАРНА

Варна, ул.“Юрий Венелин” № 5 ЕИК 000080758  052/983983, 0889 838 375 e-mail: dg05slancho@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ уведомява, че обявява 5 свободни места за деца родени през 2016г. 

Свободните места са за:

 1. Филиал „Бл. 27“  – 2 места
 2. Филиал „Бл. 28“  – 3 места

Приемането на документи ще се извършва от 08.30ч. на 19.08.2019г. до 12.00ч. на 23.08.2019г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 23.08.2019г (петък) след 16.00ч.


Резултати от класирането за 1 свободно място за дете родено 2014г. във филиал "Блок 27":

 Спазвайки  Правилата за прием на деца в ДГ №5 „Слънчо”, комисия назначена със  Заповед № РД-08-662 от  17.05.2019г. на директора на ДГ №5 „Слънчо” се запозна с приетите документи, извърши класирането на децата, както следва:

1. КЛАСИРА заявление с Рег. №1/20.05.2019г

2.ПРИЕМА   дете с Рег. №1/20.05.2019г.

Записването на класираното дете  ще се осъществи в периода  27.05.2019г. – 31.05.2019г.


Прием

ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица

Обявява

- 1 свободно място за дете родено 2014г. във филиал "Блок 27"

Приемането на документи ще се извършва от 10.30ч. на 20.05.2019г. (понеделник) до 12.00ч. на 23.05.2019г. (четвъртък) в кабинета на ЗДУД.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на приетото дете ще се извърши във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 27.05.2019г. (понеделник) след 10.00ч.


Резултати от класирането за 1 свободно място за дете родено 2014г. във филиал "Блок 27":

 Спазвайки  Правилата за прием на деца в ДГ №5 „Слънчо”, комисия назначена със  Заповед № РД-08-505 от  22.03.2019г. на директора на ДГ №5 „Слънчо” се запозна с приетите документи, извърши класирането на децата, както следва:

1. КЛАСИРА

•на първо място заявление с Рег. №1/25.03.2019г

•на второ място заявление с Рег. №2/27.03.2019г.

•на трето място заявление с Рег. №3/29.03.2019г

2.ПРИЕМА   дете с Рег. №1/25.03.2019г.

Записването на класираното дете  ще се осъществи в периода  01.04.2019г. – 05.04.2019г.


Прием

ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица

Обявява

- 1 свободно място за дете родено 2014г. във филиал "Блок 27"

Приемането на документи ще се извършва от 10.30ч. на 25.03.2019г. (понеделник) до 12.00ч. на 29.03.2019г. (петък) в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на приетото дете ще се извърши във фоайето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 29.03.2019г. (петък) след 16.00ч.


Прием

ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица

Обявява

- 1 свободно място за дете родено 2014г. във филиал "Блок 27"

- 1 свободно място за дете родено 2013г. в централна цграда

- 1 свободно място за дете родено 2012г. във филиал "Патриарх Ефтимий"

Приемането на документи ще се извършва от 10.30ч. на 21.05.2018г. (понеделник) до 12.00ч. на 25.05.2018г. (петък) в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на приетото дете ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 25.05.2018г. (петък) след 16.00ч


Разпределение на приетите деца набор 2014 по филиали   -  03.07.2017г.


Прием

        Уважаеми родители,
        От 05 май  започва  ПРИЕМ на деца  за ДГ №5 "Слънчо". 
       Обявените бройки в електронния регистър са за  първа възрастова група – деца родени 2014г. – 90 места, както следва:

 • Филиал „Блок 28” – 30 места
 • Филиал „Блок 27” – 30 места
 • Филиал „Яне Сандански” – 30 места

          За обявените места ще имате възможност да кандидатствате на място в детската градина или онлайн в сайта на Община Варна от 05.05.2017г. /петък/  до 20.05.2017г. до 17.00 часа.

Резултатите от първо класиране ще бъдат публикувани на 31 Май. 2017г. в  сайта на Община Варна, раздел „Класирания” и изнесени на  информационното табло във фоаето на детската градина.


ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна

 • Приема детето Радостин Радостинов Христов, родено 2012 год. във Втора Б група - Централна сграда
 • Обявява

         - 1 свободно място за дете родено 2010г. в ЦС

        - 1 свободно място за дете родено 2013г. във филиал бл.28

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 20.03.2017г. до 12.00ч. на 24.03.2017г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на приетото дете ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 24.03.2017г. (петък) след 16.00ч.


ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица

Обявява

 • - 1 свободно място за дете родено 2010г. в ЦС
 • - 1 свободно място за дете родено 2012г. в ЦС
 • - 1 свободно място за дете родено 2013г. във филиал бл.28

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 13.03.2017г. до 12.00ч. на 17.03.2017г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на приетото дете ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 17.03.2017г. (петък) след 16.00ч


ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица

 • - приема детето  - Петър Ивелинов Жеков - роден 2013г. за бл. 27

Обявява

 • - 1 свободно место за дете родено 2010г. в ЦС
 • - 1 свободно место за дете родено 2012г. в ЦС

Детска градина № 5 "Слънчо" обявява за прием 1 свободно место в централна сграда за дете родено 2010г.


ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица прие детето  - Елена Емилова Дончева родена 2010г.


 В ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица не се приеха деца поради липса на подадени заявления.

Уведомяваме ви, че считано от 10.10.2016г. обявяваме:

1 свободно место за деца родени 2010г. за филиал „Я. Сандански”.

 

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 10.10.2016г. до 12.00ч. на 14.10.2016г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на приетото дете ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 14.10.2016г. (петък) след 16.00ч.


ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна извърши класирането за прием и приема децата:

 • Теодора Димитрова Димитрова с вх . № 1958 от 26.09.2016г.
 • Стефан Димов Димов с вх № 1968 от 30.09.2016г.

 

Уведомяваме ви, че считано от 03.10.2016г. обявяваме:

1 свободно место за деца родени 2010г. за филиал „Я. Сандански”.

 

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 03.10.2016г. до 12.00ч. на 07.10.2016г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 07.10.2016г. (петък) след 16.00ч.

 


ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна извърши класирането за прием и приема детето:

 • Георги Люцканов Георгиев   с вх . № 1954 от 21.09.2016г.

 

Уведомяваме ви, че считано от 26.09.2016г. обявяваме:

 • 1 свободно место за деца родени 2013г. за филиал „бл. 28”.
 • 1 свободни места за деца родени 2011г. за филиал „П. Евтимий”.
 • 5 свободни места за деца родени 2010г. за филиал „Я. Сандански”.

 

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 26.09.2016г. до 12.00ч. на 30.09.2016г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 30.09.2016г. (петък) след 16.00ч.


1. ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна извърши класирането и приема деца, както следва:

             1.    Димитър Атанасов Паскалев

 

2.    Уведомяваме ви, че считано от 22.08.2016г. обявяваме:

-                       1 брой свободни места за деца родени през 2011г.  Свободното место е за филиал „Патриарх Евтимий”.

-                       3 броя свободни места за деца родени през 2010г.

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 22.08.2016г. до 12.00ч. на 26.08.2016г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 26.08.2016г. (петък) след 16.00ч.


 

 1. ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна извърши класирането за прием и приема деца, както следва:
 • Никол Марийова Тодорова – родено 2011г.
 • Георги Петров Миланов – роден 2010г.
 • Велислав Георгиев Николов – роден 2010г.
 • Пресиян Веселинов Каракашев – роден 2010г.

 

 1. Уведомяваме ви, че считано от 29.08.2016г. обявяваме:
 • 1 брой свободно место за деца родени през 2011г. Свободното место е за филиал „Патриарх Евтимий”.

 

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 29.08.2016г. до 12.00ч. на 02.09.2016г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 02.09.2016г. (петък) след 16.00ч.


 

ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна извърши класирането за прием и приема детето Ивелин Стоянов Стоянов – родено 2011г.

Уведомяваме ви, че считано от 07.09.2016г. обявяваме:

1.     2бр.  свободни места за деца родени 2013г. за филиал „бл. 27”.

2.     1бр.  свободно место за дете родено 2012г. за филиал „П. Евтимий”.

3.     3бр.  свободни места за деца родени 2011г. за филиал „П. Евтимий”.

4.     1бр.  свободно место за дете родено 2010г. за централна сграда.

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 07.09.2016г. до 12.00ч. на 10.09.2016г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 10.09.2016г. (петък) след 16.30ч.


ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна извърши класирането за прием и приема децата

 1. Цветослав Станиславов Стоев с вх. № 1532 от 07.09.2016г.
 2. Магдалена Христова Христова  с вх. № 1534 от 07.09.2016г.
 3. Иван Стоянов Бонев с вх. № 1542 от 07.09.2016г
 4. Габриела Русланова Димова с вх. № 1572 от 10.09.2016г.
 5. Синтия Стефанова Александрова с вх. № 1549 от 09.09.2016г

 

Уведомяваме ви, че считано от 12.09.2016г. обявяваме:

1 свободно место за деца родени 2013г. за филиал „бл. 27”.

1 свободно место за деца родени 2013г. за филиал „бл. 28”.

3 свободни места за деца родени 2011г. за филиал „П. Евтимий”.

 

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 12.09.2016г. до 12.00ч. на 16.09.2016г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 16.09.2016г. (петък) след 16.00ч.


 

ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна извърши класирането за прием и приема децата:

 • Марина Иванова Маринова   с вх . № 1644 от 17.09.2016г.
 • Микаела Илиянова Ковачева с вх. № 1645 от 17.09.2016г.
 • Магдалена Христова Христова с вх. 1646 от 17.09.2016г.
 • Габриела Русланова Димова с вх. № 1647 от 17.09.2016г.
 • София Александрова Кирчева с вх. № 1593 от 13.09.2016г
 • Даниел Янчев Демирев с вх. № 1592 от 13.09.2016г

 

Уведомяваме ви, че считано от 19.09.2016г. обявяваме:

 • 1 свободно место за деца родени 2013г. за филиал „бл. 27”.
 • 1 свободни места за деца родени 2011г. за филиал „П. Евтимий”.
 • 4 свободни места за деца родени 2010г. за филиал „Я. Сандански”.

 

Приемането на документи ще се извършва от 08.00ч. на 19.09.2016г. до 12.00ч. на 21.09.2016г. в канцеларията на детската градина.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоаето на централната сграда и в сайта на ДГ № 5 „Слънчо” на 21.09.2016г. (сряда) след 16.00ч.


ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица

 • Приема детето  - Георги Ганчев Фурнаджиев роден 2010г.

Обявява

 • - 1 свободно место за дете родено 2010г. в ЦС
 • - 1 свободно место за дете родено 2013г. във филиала в бл. 27.

 

ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица

Обявява

- 1 свободно место, във филиал "П. Евтимий", за дете родено 2011г.


ДГ № 5 „Слънчо” - Община Варна тази седмица

 1. Приема детето  - Александра Николаева Вангелова роденa 2011г.

 

 1. Обявява

- 1 свободно место за дете родено 2010г. в централна сграда

- 1 свободно место за дете родено 2013г. във филиала в бл. 27.